Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος E-SCHOOL θα έχει τη χαρά και την τιμή να φιλοξενήσει ομάδα 12 εκπαιδευόμενων και εκπαιδευτών-συνοδών του ιδρύματος «Άγιος Λάζαρος» που έχει έδρα στην Λάρνακα της Κύπρου στα πλαίσια προγράμματος Erasmus+ με κωδικό 2016-1-CY01-KA102-017185 συμμετέχοντας ως φορέας υποδοχής.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους:

α) Θα γίνει εκπαίδευση πάνω σε ειδικά λογισμικά για την εκπαίδευση των ΑμεΑ. Τα μαθήματα θα γίνουν στις αίθουσες Πληροφορικής του E-SCHOOL υπό την επίβλεψη ειδικευμένου προσωπικού.

β) Θα γνωρίσουν το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας μας, την κουλτούρα και τον πολιτισμό της περιοχής μας καθώς θα συμμετέχουν σε συμπληρωματικές πολιτισμικές δραστηριότητες