Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος E-SCHOOL είχε τη χαρά και την τιμή να υποδεχτεί ομάδα 12 εκπαιδευόμενων και εκπαιδευτών-συνοδών του ιδρύματος «Άγιος Λάζαρος» που έχει έδρα στην Λάρνακα της Κύπρου.

Η κινητικότητα έγινε στα πλαίσια του προγράμματος ERASMUS+ με φορέα Αποστολής το Κέντρο Απασχόλησης και Διαμονής «ο Άγιος Λάζαρος» με έδρα τη Λάρνακα της Κύπρου, και φορέα Υποδοχής τον ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟ E-SCHOOL. Είχε διάρκεια από 25/9 έως 9/10/2016 και τίτλο «Η αξιοποίηση των Τ.Π.Ε.  στην εκπαίδευση και ένταξη των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, Νοητική Υστέρηση και κινητικές Αναπηρίες στο σχολικό και ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον» με κωδικό 2016-1-CY01-KA102-017185.

Οι συμμετέχοντες εκπαιδευόμενοι είναι άτομα με αναπηρία (ΑΜΕΑ) και ανακάλυψαν νέους τρόπους και μεθόδους εκπαίδευσης και αξιοποίησης των δυνατοτήτων τους με τελικό στόχο την ένταξή τους (κοινωνική, επαγγελματική). Ο κύριος στόχος είναι η καταπολέμηση του αποκλεισμού των Ατόμων με Αναπηρίες (ΑΜΕΑ) με την αξιοποίηση εργαλείων επικοινωνίας, των ΤΠΕ και την ανάπτυξη κινητικών δεξιοτήτων.

Η εκπαίδευση έγινε στην ελληνική γλώσσα από εκπαιδευτές με υψηλό επιστημονικό επίπεδο.

To περιεχόμενο κατάρτισης περιελάβανε πλήθος λογισμικών (ZAC Browser Gold, NPointer κλπ)

Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους οι καταρτιζόμενοι γνώρισαν το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας μας, την κουλτούρα και τον πολιτισμό της περιοχής μας καθώς θα συμμετέχουν σε συμπληρωματικές πολιτισμικές δραστηριότητες (επισκέψεις σε μουσεία, γνωριμία με το οικοσύστημα της λίμνης Πλαστήρα, χορευτικά δρώμενα, θεατρικές παραστάσεις «Καραγκιόζη»), κ.ά.