Για τη δεύτερη και τρίτη ημέρα, οι συμμετέχοντες γνωρίστηκαν με τον επόμενο καθηγητή, Dr. Philip Farrugia.
Ο Dr. Farrugia επεκτάθηκε στις ιδέες της επαυξημένης πραγματικότητας, και παρέδωσε αρκετά παραδείγματα της χρήσης της στα πλαίσια της Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

Κατά τις συνεδρίες αυτών των ημερών, η ομάδα μπόρεσε να δει και να βιώσει πρακτικά παραδείγματα σχεδίων Επαυξημένης Πραγματικότητας, και εισήχθη στο λογισμικό και τις αρχές του σχεδιασμού Εικονικής Πραγματικότητας.

Μετά την εγκατάσταση των λογισμικών στους υπολογιστές της ομάδας, τα μέλη προχώρησαν στην δημιουργία μιας σειράς από απλά αντικείμενα στο Εικονικό Περιβάλλον Σχεδίασης, και ολοκλήρωσαν την κατανόηση της βασικής χρήσης του λογισμικού.

Σε αυτό το σημείο, όλοι ήταν ανυπόμονοι να δουν την ολοκλήρωση των προσπαθειών τους στις επόμενες συνεδρίες.