Οι τελευταίες δύο ημέρες του σεμιναρίου ήταν και οι πιο κρίσιμες, καθώς η ομάδα θα προχωρούσε προς την κατανόηση των καρπών που έφεραν οι προσπάθειές τους. Αφού έδωσε οδηγίες για ξεχωριστές εργασίες στον σχεδιασμό Εικονικής Πραγματικότητας, ο Dr. Farrugia παρέδωσε την έδρα στον Dr. Emmanuel Francalanza, ο οποίος προχώρησε στην επεξήγηση των διαφόρων μεθόδων μετατροπής από Εικονική σε Επαυξημένη Πραγματικότητα.

Ο Dr. Francalanza γοήτευσε την ομάδα με το να τους εισάγει στην χρήση υλικού Εικονικής Πραγματικότητας (όπως το διάσημο Oculus Rift) και διάφορες σελίδες και παρόχους υπηρεσιών Επαυξημένης Πραγματικότητας. Κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων, οι συμμετέχοντες κατάφεραν να δημιουργήσουν τα δικά τους απλά και βασικά αντικείμενα Επαυξημένης Πραγματικότητας, ανεβάζοντάς τα σε δοκιμαστικούς λογαριασμούς που δημιούργησαν, και έκαναν ομαδικές εργασίες.

Στο τέλος της τελευταίας ημέρας, ο Dr. Borg επανήλθε για την αξιολόγηση και ανατροφοδότηση του σεμιναρίου, και προχώρηση στην παράδοση των πιστοποιητικών παρακολούθησης στους συμμετέχοντες.

Η ομάδα τώρα θα επιστρέψει με την νεοαποκτηθείσα γνώση και θα προσπαθήσει να την εφαρμόσει ατομικά στο αντικείμενο ειδίκευσης του κάθε συμμετέχοντα.