Το πρόγραμμα που πραγματοποιήθηκε (σεμινάριο Επαυξημένης Πραγματικότητας) είχε διάρκεια 5 ημέρες.

Ανά ημέρα και αντικείμενο κατάρτισης, είναι:

  • 1η ημέρα

Εισαγωγή, γνωριμία, διαχείριση ολικής ποιότητας στη δια βίου μάθηση, εναλλακτικοί τρόποι παρουσιάσεων πέρα από το Power Point, καινοτόμες ιδέες στην εκπαίδευση ενηλίκων.

  • 2η ημέρα

Επαυξημένη πραγματικότητα. Γενική παρουσίαση, παρουσίαση υλικού, παρουσίαση λογισμικού, εφαρμογές, παραδείγματα.

  • 3η ημέρα

Θεωρητική και πρακτική δημιουργία περιεχομένου από τους συμμετέχοντες

  • 4η ημέρα

Θεωρητική και πρακτική δημιουργία περιεχομένου από τους συμμετέχοντες

  • 5η ημέρα

Δημιουργία συνολικού ομαδικού περιεχομένου, αξιολόγηση, απονομή πιστοποιητικών.