Είναι γνωστό ότι μέσω της εκπαίδευσης και κατάρτισης, πολλοί ενήλικες ενισχύουν τις ικανότητες, τις γνώσεις αλλά και το βιογραφικό τους με κύριο σκοπό την βελτίωσης της θέσης τους στην αγορά εργασίας. Ειδικά σε περιόδους οικονομικής ύφεσης, ο δρόμος για την εύρεση σταθερής εργασίας επιβάλλει την αύξηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων του ατόμου. Έτσι, η παροχή της κατάρτισης παίζει ουσιαστικό ρόλο στον ενδιαφερόμενο, ειδικά στους νέους όπου η ανεργία εμφανίζει το μεγαλύτερο ποσοστό. Η ποιοτική κατάρτιση απαιτεί ο εκπαιδευτής και οι συνεργάτες του να είναι οι ίδιοι ποιοτικά άρτιοι και οι μεθοδολογίες τους σύγχρονες και καινοτόμες που να προκαλούν ενδιαφέρον. Σήμερα, η αύξηση της ευκολίας πρόσβασης σε τεχνολογικά προϊόντα έχει δώσει την δυνατότητα στο άτομο να γνωρίζει και να χειρίζεται, τουλάχιστον σε βασικό επίπεδο, τα υπολογιστικά συστήματα και άλλη σύγχρονη τεχνολογία όπως tablet, smartphone κ.α. Οι παραδοσιακές μέθοδοι διδασκαλίας πλέον δεν προκαλούν το ενδιαφέρον για τις νέες γενιές με αποτέλεσμα τη μείωση της απορρόφησης των πληροφοριών που παρέχονται κατά τη διάρκεια της διδακτικής ώρας. Ως αιτών οργανισμός και εταίρος αποστολής, η διοίκηση του εκπαιδευτικού ομίλου E-SCHOOL επιθυμούμε να παρέχουμε ποιοτικές και καινοτόμες συνθήκες κατάρτισης, έτσι ώστε μέσω της επιτυχούς διδασκαλίας να αυξήσουμε τα προσόντα των ατόμων που παρακολουθούν τα προγράμματα κατάρτισής μας. Ως εταίρος υποδοχής, η εταιρία MECB (MACDAC ENGINEERING CONSULTANCY BUREAU LTD) με έδρα τη Μάλτα, έχει μεγάλη δράση στον τομέα της κατάρτισης σε πολλά καινοτόμα αντικείμενα όπως η Οικολογική Καινοτομία, η Εικονική Πραγματικότητα, η Επαυξημένη Πραγματικότητα κ.α.. Η MECB έχει να δείξει μεγάλο όγκο ακαδημαϊκού έργου, όπως και πολύ μεγάλη εμπειρία σε ευρωπαϊκά προγράμματα όπως Leonardo, Grundtvig, FP6/7 & EU Asia-Link. Το κύριο αντικείμενο της κατάρτισης θα είναι η εκμάθηση των βασικών λειτουργειών της τεχνολογίας Επαυξημένης Πραγματικότητας (Ε.Π.) (Augmented Reality), η πρακτική εξάσκηση των δικαιούχων πάνω σε αυτή, και η χρήση της στην Εκπαίδευση Ενηλίκων. Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει με προπαρασκευαστικά στάδια (σεμινάριο κάλυψης κενών τεχνικών ορολογιών στην Αγγλική γλώσσα, σεμινάριο ορθής χρήσης τεχνικών παρουσίασης, γνωστοποίηση χρήσιμων πληροφοριών για την περιοχή της κατάρτισης κ.α.) και τον Ιούλιο του 2016 θα διοργανωθεί στην Μάλτα από τον εταίρο υποδοχής MECB το σεμινάριο κατάρτισης στην Επαυξημένη Πραγματικότητα. Το σεμινάριο στη Μάλτα διαρκεί πέντε (5) ημέρες, και θα περιλαμβάνει θεωρία την πρώτη ημέρα και πρακτική εφαρμογή από τη δεύτερη έως την τέταρτη ημέρα. Την τελευταία (Πέμπτη ημέρα) γίνεται ομαδική εργασία περιεχομένου Επαυξημένης Πραγματικότητας. Οι συνεργάτες που θα συμμετέχουν στην κινητικότητα είναι πέντε (5) εκπαιδευτικοί διαφόρων ειδικοτήτων, όπως Πληροφορικής, Οικονομίας, Κοινονιολόγοι και άλλες ειδικότητες . Οι συμμετέχοντες θα είναι τουλάχιστον τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, με πολλούς από τους καθηγητές να κατέχουν μεταπτυχιακά αλλά και διδακτορικά. Όλοι οι συμμετέχοντες θα κατέχουν γνώση της αγγλικής γλώσσας καθώς το σεμινάριο θα γίνει σε αυτή, καθώς και θα κατέχουν βασικές γνώσεις πάνω στην χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή και κυρίως στην τεχνική παρουσιάσεων.