Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος E-SCHOOL, πάντα αρωγός στην εκπαίδευση και κατάρτιση ενηλίκων, έλαβε την διάκριση “παράδειγμα καλών πρακτικών” για την εκτέλεση και διαχείριση του ολοκληρωμένου και ελεγμένου σχεδίου με τίτλο “ΤΙΤΛΟΣ” και κωδικό αριθμό “ΚΩΔΙΚΟΣ”.

Το πρόγραμμα αφορούσε την παρακολούθηση δομημένου σεμιναρίου 5 ημερών από έξι εκπαιδευτές του Ομίλου, με θέμα την εκμάθηση της χρήσης και της εφαρμογής της τεχνολογίας επαυξημένης πραγματικότητας στην εκπαίδευση ενηλίκων. Ο εταίρος οργανισμός MECB εκτέλεσε τις υποχρεώσεις του με επαγγελματισμό και αρτιότητα, ενώ η αποστολή του Εκπαιδευτικού Ομίλου E-SCHOOL ολοκλήρωσε πλήρως τα καθήκοντά της.

Η έκθεση υλοποίησης που παραδόθηκε στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών διακρινόταν από την διαφάνεια, διαύγεια και τον επαγγελματισμό, και συνοδευόταν από όλα τα δέοντα παραστατικά και αποδεικτικά στοιχεία, κερδίζοντας το χαρακτηρισμό “παράδειγμα καλών πρακτικών” ο οποίος συνοδεύει τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων  του σχεδίου στην Πλατφόρμα Διάδοσης.