Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος E-SCHOOL βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έγκριση του σχεδίου με τίτλο «An Adult Digital Education Skills Kit to Foster Employability (DESK)» και κωδικό «2018-1-EL01-KA204-047819».

Η πρόταση υποβλήθηκε προς αξιολόγηση τον Μάρτιο του 2018, και έλαβε την έγκριση στο τέλος του Ιουλίου. Αφορά την διακρατική συνεργασία οργανισμών από επτά χώρες, με σκοπό την εκτέλεση εργασιών έτσι ώστε να προκύψει ένα εκπαιδευτικό πρότυπο και εργαλείο για χρήση από εκπαιδευτές ενηλίκων με στόχο την αύξηση της παρεχόμενης ποιότητας εκπαίδευσης.

Το E-SCHOOL έχει αναδειχθεί τα τελευταία χρόνια ως αρωγός στον τομέα της ποιοτικής εκπαίδευσης ενηλίκων, και το παρόν σχέδιο συνάδει με τις αξίες και τους στόχους μας, ενώ αποτελεί λογική συνέχεια του σχεδίου με τίτλο «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ»” και κωδικό «2016‐1‐EL01‐KA104‐023264».

Το σχέδιο θα διαρκέσει 30 μήνες με έναρξη 1/11/2018, διάστημα στο οποίο οι συμμετέχοντες οργανισμοί καλούνται να εκπληρώσουν την αποστολή τους. Οι συμμετέχοντες οργανισμοί ποικίλουν σε μορφή, καθώς το σχήμα έχει οργανισμούς της εκπαίδευσης ενηλίκων (πανεπιστήμιο, ΚΔΒΜ κλπ), οργανισμούς αρωγούς στην τεχνολογία (Επαυξημένη Πραγματικότητα, Τρισδιάστατος Σχεδιασμός), στην επικοινωνία και τη διάδοση κ.α.

Κατά τη διάρκεια του σχεδίου, θα πραγματοποιηθούν 5 διακρατικές συναντήσεις διαχειριστών του έργου (Project Managers), ενώ ο κάθε οργανισμός θα εκτελεί τις δραστηριότητές του ξεχωριστά για τα παραδοτέα συναντώντας σημεία ελέγχου (checkpoint milestones). Ο συνολικός έλεγχος του σχεδίου γίνεται από τον Εκπαιδευτικό Όμιλο E-SCHOOL (Applicant/Project Leader) ο οποίος και θα έχει την ευθύνη διαχείρισης. Η επικοινωνία και η καθοδήγηση των υπόλοιπων οργανισμών θα γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα και μέσω ποικίλων μέσων, ενώ το E-SCHOOL θα δημιουργήσει ειδική ψηφιακή πλατφόρμα επικοινωνίας και ενημέρωσης.

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος θα εκτελεστούν αρκετές δραστηριότητες στις οποίες θα προσκληθούν να λάβουν μέρος και ενδιαφερόμενα άτομα της τοπικής κοινωνίας (εκπαιδευτές ενηλίκων, εκπαιδευόμενοι κλπ), ενώ εκδήλωση στην χώρα μας θα διοργανωθεί στο τέλος για την συνολική παρουσίαση των αποτελεσμάτων.