Το Νομαρχιακό Σωματείο νομού Καρδίτσας Ατόμων με Αναπηρία ιδρύθηκε το 1994 και απαρριθμεί 2000 μέλη και εξυπηρετεί 2000 οικογένειες. Διοργανώνει ενημερωτικά σεμινάρια εξειδικευμένων θεμάτων ενδιαφέροντος και επιμόρφωσης για τα μέλη. Προσπαθεί στη διαμόρφωση της συμπλήρωσης της νομοθεσίας που αφορά τα άτομα με αναπηρία. Προωθεί την ανάπτυξη δομών για την επαγγελματική και την κοινωνική αποκατάσταση και απασχόληση των ΑμεΑ.
Βασικός σκοπός του σωματείου είναι να οργανώσει τα άτομα με αναπηρία που κατοικούν στο νομό Καρδίτσας , να μελετήσει, να προβάλλει και να προσπαθήσει να λύσει τα προβλήματα που ταλαιπωρούσαν τα άτομα με αναπηρία του νομού. Διεκδικεί την επίλυση των προβλημάτων μέσω της συλλογικής δράσης και της πρόληψης. Μεγάλο μέρος της πρόληψης, είναι η διοργάνωση σεμιναρίων εκπαίδευσης και ενημέρωσης για τα μέλη του σωματείου μέσω των οποίων καταπολεμούμε τον κοινωνικό αποκλεισμό ενδυναμώνοντας τους καταρτιζόμενους με δεξιότητες και γνώσεις σε ποικίλα θεματικά αντικείμενα.

Μεγάλη μερίδα ατόμων του σωματείου επιθυμεί να προχωρήσει στον επιχειρηματικό τομέα μέσω της δημιουργίας επιχείρησης καθώς επίσης και την εξωστρέφεια και την ανάδειξη των ικανοτήτων των συμμετεχόντων μέσω της δημιουργίας πολιτιστικών φορέων (π.χ. Αθλητικές ομάδες ΑΜΕΑ, ομάδες παραδοσιακού χορού κλπ), και τέλος την αναβάθμιση των γνώσεών τους στο κομμάτι των ΤΠΕ για ΑΜΕΑ, σημεία στα οποία υστερούμε και τα οποία σκοπεύουμε να καλύψουμε μέσω του προγράμματος.

Γι’ αυτό προετοιμάσαμε το παρόν σχέδιο με τίτλο “Αύξηση της ενεργού συμμετοχής των ΑμΕΑ στον επιχειρηματικό και πολιτιστικό τομέα”, για 2 εβδομάδες στην Κύπρο (11-25 Σεπτεμβρίου 2017) με συμμετέχοντες 30 μέλη (άτομα με κινητικές δυσκολίες) του Σωματείου μας και αντίστοιχο αριθμό συνοδών. Ο φορέας υποδοχής είναι η SSM Global Training Services.

Οι στόχοι του σχεδίου μας έχουν πτυχές κοινωνικές, εργασιακές και εκπαιδευτικές, ενδεικτικά αναφέρουμε:
• Αύξηση επαγγελματικών ικανοτήτων των ατόμων με Αναπηρίες
• Επικαιροποίηση των γνώσεων σχετικά με την Επιχειρηματικότητα των ΑΜΕΑ
• Απόκτηση εμπειρικών γνώσεων σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία πολιτιστικών φορέων ΑΜΕΑ
• Αξιοποίηση εργαλείων επικοινωνίας από άτομα με Αναπηρίες, καθώς και αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση και την ένταξη των ατόμων των AMEA.
• κ.α.

Πρόκειται να παρακολουθήσουμε ένα σύνολο Θεωρητικών Μαθημάτων (ΑΠΟΓΕΥΜΑ), καθώς επίσης Τεχνικών Επισκέψεων και Πρακτική Άσκηση σε επιχειρήσεις (ΠΡΩΙ), με συνολικό χρόνο κατάρτισης ημερησίως 8 ώρες, το οποίο θα εστιάζει σε 3 τομείς:

• Επιχειρηματικότητα και Νέες Επιχειρήσεις
• Πολιτιστικοί Φορείς – Ίδρυση και Λειτουργία
• Λογισμικά για ΑΜΕΑ

Έτσι, θα λάβουμε θεωρητική γνώση αλλά και πρακτική μέσω συναντήσεων με ανάλογες επιχειρήσεις και φορείς. Όπως φαίνεται αναλυτικά στις δράσεις, αλλά και συνοπτικά στην περιγραφή του σχεδίου, οι καταρτιζόμενοι πρόκειται να εντρυφήσουν σε θεματολόγιο επαγγελματικού-επιχειρηματικού ενδιαφέροντος, σε θέματα δημιουργίας-λειτουργίας πολιτιστικών ομάδων. Αυτό θα βοηθήσει πολύ στην ανάπτυξη του σωματείου αλλά και στην προσωπική ανάπτυξη των συμμετεχόντων, και συμβαδίζει με τους στόχους και τις ανάγκες μας. Οι συμμετέχοντες θα είναι ικανοί να ξεκινήσουν δική τους επιχείρηση ή να οργανωθούν ως προς τη δημιουργία πολιτιστικών φορέων ΑΜΕΑ, ενώ παράλληλα θα είναι ικανοί στην χρήση εξειδικευμένων λογισμικών για ΑΜΕΑ.
Εκτιμούμε ότι ο αντίκτυπος θα επιτευχθεί μέσω του σχεδίου σε όλα τα επίπεδα.
Η τοπική κοινωνία της επαρχίας της Καρδίτσας και της περιφέρειας Θεσσαλίας θα ενημερωθεί για την δράση και θα είναι αρωγός των αποτελεσμάτων του σχεδίου, καθώς οι συμμετέχοντες και οι οικογένειές τους θα πιστοποιήσουν την πραγματικότητα και τα αδιαμφισβήτητα οφέλη μέσω των εμπειριών τους. Το Σωματείο θα προβάλλει τη δράση (με σεβασμό στις ιδιαιτερότητες και τις επιθυμίες των συμμετεχόντων ατόμων με ειδικές ικανότητες και των οικογενειών τους), δημοσιοποιώντας όλα τα στάδια προετοιμασίας, υλοποίησης και ύστερης εφαρμογής και αποτελεσμάτων. Παράλληλα, η δράση θα δημοσιοποιείται στον τόπο διεξαγωγής (έδρα του SSM – Λάρνακα) μέσω των μέσων ενημέρωσης (π.χ. εφημερίδα) αλλά και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. Facebook). Φυσικά, η φυσική παρουσία σε φορείς στην πόλη διεξαγωγής (προαναφερθείσες πολιτισμικές επισκέψεις που θα διοργανώσει το SSM) θα δράσει θετικά στην διάχυση της ενημέρωσης και της δημοσιότητας.
Αναμένουμε ότι θα υπάρχουν πολλά μακροπρόθεσμα οφέλη, για όλους τους εμπλεκόμενους και αυξητικά την κοινωνία. Η επιχειρηματική ενεργοποίηση των ΑΜΕΑ, η πολιτιστική ενεργοποίηση των ΑΜΕΑ και η αύξηση των γνώσεων χειρισμού ΤΠΕ, καθώς και η καταπολέμηση του αποκλεισμού και των διακρίσεων που βασίζονται στην αναπηρία είναι ορισμένα από αυτά. Το σωματείο θα αποκτήσει νέες γνώσεις για να αναπαράγει/μεταδώσει στην έδρα του, ενώ η SSM θα αυξήσει το portfolio και την αναγνώρισή της ως φορέας (όπως είναι φυσικό σε κάθε σωστή συνεργασία). Τέλος, οι τοπικές κοινωνίες θα βελτιώσουν τη στάση και την αποδοχή των ΑΜΕΑ στους κόλπους τους.