Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι άλλο ένα σχέδιο Erasmus + KA2 στο οποίο το E-SCHOOL EDUCATIONAL GROUP συμμετέχει ως εταίρος εγκρίθηκε από την Εθνική Μονάδα Συντονισμού της Νορβηγίας.
Το σχέδιο:
☑ ονομάζεται: « Παραπληροφόρηση ενηλίκων: Αλφαβητισμός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κριτική και αναλυτική σκέψη ως μέσο για την καταπολέμηση των ψευδών ειδήσεων και της παραπληροφόρησης από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης – Adult Misinformation: Social Media Literacy, Critical and Analytical Thinking as means to combat Fake News and Social Media Misinformation».
☑ είναι ένα σχέδιο στρατηγικής σύμπραξης στον τομέα της Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΚΑ204), με κωδικό: 2020‐1‐NO01‐KA204‐076450
☑ είναι μία διακρατική συνεργασία μεταξύ 5 ευρωπαϊκών οργανισμών από 5 ευρωπαϊκές χώρες (Νορβηγία, Ελλάδα, Κύπρο, Εσθονία, και Γερμανία).
☑ έχει συνολική διάρκεια 24 μηνών και ξεκινάει στις 1/10/2020 και λήγει στις 30/9/2022
☑ εστιάζει στο να εφοδιάσει τους εκπαιδευτές με τα κατάλληλα μέσα και εργαλεία προκειμένου οι ενήλικες να αναπτύξουν κριτική και αναλυτική σκέψη ως μέσο για την καταπολέμηση των ψευδών ειδήσεων και της παραπληροφόρησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Gallery