Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι άλλο ένα σχέδιο Erasmus + KA2 στο οποίο το E-SCHOOL EDUCATIONAL GROUP συμμετέχει ως Συντονιστής εγκρίθηκε από την Ελληνική Εθνική Μονάδα Συντονισμού.
Το σχέδιο:
☑ ονομάζεται: «Teaching to Marginalized Groups (TeaM)».
☑ είναι ένα σχέδιο στρατηγικής σύμπραξης στον τομέα της Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΚΑ204), με κωδικό: 2020-1-EL01-KA204-078944
☑ είναι μία διακρατική συνεργασία μεταξύ 6 ευρωπαϊκών οργανισμών από 5 ευρωπαϊκές χώρες (Ελλάδα, Κύπρο, Ιταλία, Τουρκία και Γερμανία).
☑ έχει συνολική διάρκεια 2 ετών και ξεκινάει στις 1/12/2020 και λήγει στις 30/11/2022
☑ εστιάζει στην ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών μεταξύ των εκπαιδευτών των συμμετεχόντων οργανισμών προκειμένου να υποστηρίζουν καλύτερα ενήλικες που ανήκουν σε περιθωριοποιημένες κοινωνικές ομάδες κατά τη μαθησιακή διαδικασία.

Gallery