Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι άλλο ένα σχέδιο Erasmus + KA2 στο οποίο το E-SCHOOL EDUCATIONAL GROUP συμμετέχει ως εταίρος εγκρίθηκε από την Εθνική Μονάδα Συντονισμού της Πολωνίας.

Το σχέδιο:

☑ ονομάζεται: Μια ψηφιακή εργαλειοθήκη για την προώθηση της ισότητας των φύλων στην επιστήμη και την τεχνολογία. / A DIGItal toolkit for promoting gender EQUALITY in science and technology (Ακρώνυμο: DIGI4EQUALITY).

☑ είναι ένα σχέδιο στρατηγικής σύμπραξης στον τομέα της σχολικής Εκπαίδευσης (ΚΑ201), με κωδικό: 2020-1-PL01-KA201-081630.

☑ είναι μία διακρατική συνεργασία μεταξύ 6 ευρωπαϊκών οργανισμών από 5 ευρωπαϊκές χώρες (Πολωνία, Ελλάδα, Ιταλία, Τουρκία, και Λετονία).

☑ έχει συνολική διάρκεια 24 μηνών και ξεκινάει στις 1/10/2020 και λήγει στις 30/9/2022

☑ επικεντρώνεται στην ανάπτυξη μιας καινοτόμου εργαλειοθήκης με την οποία οι εκπαιδευτικοί αλλά και άλλοι επαγγελματίες στο χώρο της εκπαίδευσης μπορούν να βοηθήσουν τους μαθητές να αντιμετωπίζουν τις στερεότυπες κοινωνικές αντιλήψεις για τα δυο φύλα.

Gallery