Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι άλλο ένα σχέδιο Erasmus + KA2 στο οποίο το E-SCHOOL EDUCATIONAL GROUP συμμετέχει ως εταίρος εγκρίθηκε από την Ελληνική Εθνική Μονάδα Συντονισμού.

Το σχέδιο:

☑ Ονομάζεται: «Enhancing teachiNG And learninG English in a digitalized world (ENGAGE)».

☑ Είναι ένα σχέδιο στρατηγικής σύμπραξης στον τομέα της Σχολικής Εκπαίδευσης (ΚΑ201), με κωδικό: 2020-1-EL01-KA201-078940

☑ Είναι μία διακρατική συνεργασία μεταξύ 6 ευρωπαϊκών οργανισμών από 5 ευρωπαϊκές χώρες (Ελλάδα, Ιταλία, Πορτογαλία, Ηνωμένο Βασίλειο και Μάλτα). Οι εταίροι από την Ελλάδα είναι το Εσπερινό Γυμνάσιο Λ.Τ. Καρδίτσας και το E-SCHOOL EDUCATIONAL GROUP.

☑ Έχει συνολική διάρκεια 2 ετών και ξεκινάει στις 1/10/2020 και λήγει στις 30/9/2022

☑ Εστιάζει στην αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών σχετικά με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων στη διδασκαλία, την εφαρμογή της μεθόδου CLIL καθώς επίσης και στην αποτελεσματική αξιοποίηση της ηλεκτρονικής μάθησης.

Gallery