Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι άλλο ένα σχέδιο Erasmus + KA2 στο οποίο το E-SCHOOL EDUCATIONAL GROUP συμμετέχει ως εταίρος εγκρίθηκε από την ΚΥΠΡΙΑΚΗ Εθνική Μονάδα Συντονισμού.

Το σχέδιο:

☑ Ονομάζεται: « ClimateYouths: Συμμετοχική παραγωγή βίντεο με επίκεντρο τη νεολαία ως εργαλείο για την ενδυνάμωση των νέων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής – ClimateYouths: Youth-centred participatory video production as a tool for empowering young people to tackle climate change».

☑ Είναι ένα σχέδιο στρατηγικής σύμπραξης στον τομέα της Νεολαίας (ΚΑ205), με κωδικό: 2020-1-CY02-KA205-001782

☑ Είναι μία διακρατική συνεργασία μεταξύ 4 ευρωπαϊκών οργανισμών από 4 ευρωπαϊκές χώρες (Ελλάδα, Κύπρο, Ισπανία, και Γερμανία).

☑ Έχει συνολική διάρκεια 18 μηνών και ξεκινάει στις 1/7/2020 και λήγει στις 31/12/2021

☑ Εστιάζει στο να δοθεί η δυνατότητα στους νέους να αναλάβουν δράση για την κλιματική αλλαγή μέσω μιας σειράς μαθημάτων κατάρτισης. Το έργο στοχεύει να αποτελέσει αποτελεσματικό παράγοντα κοινωνικής αλλαγής και να προωθήσει τη συμμετοχή των νέων στην περιβαλλοντική διακυβέρνηση, συμπεριλαμβανομένης αυτής που αφορά την κλιματική αλλαγή.

Gallery