Σήμερα το πρωί έγινε η πρώτη διαδικτυακή συνάντηση του καινούριου μας προγράμματος με τίτλο “Sustainable life skills for vulnerable target groups”
Acronim: “LIFE EDUCATION”, με σκοπό να γνωρίσουμε τους νέους μας συνεργάτες. Η ομάδα αποτελείται από εταίρους από την Σλοβενία, την Ιταλία, την Σερβία, την Αυστρία και την Ελλάδα, με κύριο διοργανωτή την χώρα της Σλοβενίας.

Συζητήθηκαν θέματα που αφορούν το μέλλον της συνεργασίας μας, προγραμματίσαμε την επόμενη μας συνάντηση και ξεκαθαρίσαμε κάποιες από τις λεπτομέρειες που αφορούν το μέλλον της συνεργασίας μας!

Gallery