ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Erasmus+ KA1: Σπουδαστές στην Ευρωπαϊκή αγορά εργασίας
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 2017-1-CY01-KA102-026611
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 02/02/2018 εώς 14/02/2018 (13 ημέρες)
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ: Τρίκαλα, Καρδίτσα – Ελλάδα

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

ΦΟΡΕΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ: ΚΟΛΛΕΓΙΟ CDA – ΚΥΠΡΟΣ
ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ E-SCHOOL – ΕΛΛΑΔΑ

ΘΕΜΑ

ΤΙΤΛΟΣ: Σπουδαστές στην Ευρωπαϊκή αγορά εργασίας – Επαγγελματική Κατάρτιση ειδίκευσης και πρακτική άσκηση σε εταιρείες (απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας μέσω άμεσης επαφής με επαγγελματίες του τομέα)

SHORT DESCRIPTION

Το CDA College έχει μακρά παράδοση στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση από το 1976. Οι φοιτητές μας ανέρχονται συνολικά σε 1400, ενώ το άρτια καταρτισμένο προσωπικό μας φροντίζει έτσι ώστε να προαχθούν άξια άτομα στην αγορά εργασίας, με επαγγελματική μόρφωση. Με το παρόν σχέδιο αντιμετωπίζει την αναγκαιότητα της δια βίου μάθησης ώστε να ανταποκριθεί δυναμικά στην άμεση αναγκαιότητα της εποχής μας για ολιστική επιμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού σε όλα τα επίπεδα.
Ποικίλοι στόχοι πρόκειται να επιτευχθούν, όπως, βελτίωση των γνώσεων και των μαθησιακών επιδόσεων σε θέματα ειδίκευσης, αύξηση δυνατοτήτων απασχόλησης, αύξηση της πολιτισμικής συνείδησης και της κατανόησης των Ευρωπαϊκών ευκαιριών κ.ά., ενώ παράλληλα η κάθε ροή-αντικείμενο έχει τους δικούς της επιμέρους στόχους.
Ο φορέας υποδοχής «Εκπαιδευτικός Όμιλος E-SCHOOL», μέσω της εμπειρίας του και του εκτενούς δικτύου συνεργασιών και συνεργατών συμβάλλει θετικά σε όλα τα στάδια του σχεδίου, καθώς καθιστά ικανή την πραγματοποίηση των στόχων του σχεδίου. Ήδη έχει προτείνει εξειδικευμένες εταιρίες για πρακτική εξάσκηση, και έχει υποδείξει ανά την Ελλάδα τους κατάλληλους συνεργάτες-εκπαιδευτές (σε διαφορετικές πόλεις).
Εν συντομία ορισμένα από τα αποτελέσματα για τους συμμετέχοντες: σύγχρονες επαγγελματικές γνώσεις, εφαρμογή καινοτόμων επαγγελματικών μεθόδων με χρήση σύγχρονων εργαλείων της ειδικότητάς τους, ενίσχυση της αυτο-εκτίμησης των συμμετεχόντων αφού βελτιώνοντας το επίπεδο των γνώσεών τους θα είναι πιο αποδοτικοί και αποτελεσματικοί κ.α. Η εμπλοκή των δικαιούχων σε όλες τις φάσεις υλοποίησης του σχεδίου αναμένεται να ενισχύσει αρχές, στάσεις και συμπεριφορές συνεργασίας, που θα τους βοηθήσουν στην παραπέρα επαγγελματική τους σταδιοδρομία.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

Αναφορές Εκπαιδευομένων και Συνεργατών

Συνεργαστήκαμε με το E-SCHOOL ως οργανισμός υποδοχής. Τήρησαν κατά γράμμα τη συμφωνία μας, ήταν συνεργάσιμοι με τις προτάσεις μας και πάντα ανοικτοί για συζήτηση.

Jonathan Borg, MECB - Διευθύνων Σύμβουλος

Το έργο μας εκτελέστηκε με κάθε λεπτομέρεια σύμφωνα με τη συμφωνία μας και το E-SCHOOL ήταν παρόν για να υποστηρίξει και να λύσει οποιαδήποτε θέματα ή αιτήματα της τελευταίας στιγμής.

Στέλιος Γεωργίου, SSM - Συντονιστής Erasmus+

Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι με την υποδοχή που μας δόθηκε από τον συνεργάτη μας E-SCHOOL. Ήταν μαζί μας σε κάθε βήμα και ήταν εκεί για να βοηθήσουν και να επιλύσουν όλα τα μη αναμενόμενα ζητήματα που προέκυψαν.

Αλέξανδρος Ζωγράφος, Άγιος Λάζαρος - Διευθυντής

Η διαμονή μας ήταν πολύ ευχάριστη τόσο για εμάς όσο και για τους μαθητές μας. Το προσωπικό ήταν πολύ ικανό στη αντιμετώπιση των ατόμων με διανοητική αναπηρία και οι μαθητές μας ήταν πολύ λυπημένοι όταν τελείωσε αυτό το έργο.

Ανδρούλα Αρακλείτη, Άγιος Λάζαρος

Καρδίτσα – Ελλάδα

0
Συμμετέχοντες
0
Ημέρες
0
Εκπαιδευτές

Φωτογραφικό Υλικό

…………………..

…………………

………………………………

………………………………

………………………………