ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Erasmus+ KA1: Κινητοποίηση των ατόμων με ειδικές ανάγκες
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 2017-1-EL01-KA102035713
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 20/10/2017 to 03/11/2017 (15 days)
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ: Λάρνακα-Κύπρος

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

ΦΟΡΕΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ: ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΜΕΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ: SSM GLOBAL TRAINNING SERVICES LTD

ΘΕΜΑ

ΤΙΤΛΟΣ: Αύξηση ενεργούς συμμετοχής των ΑμΕΑ στον επιχειρηματικό και πολιτιστικό τομέα

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το παρόν σχέδιο προέκυψε από την επιθυμία μεγάλης μερίδας ατόμων του σωματείου να αυξήσει τις επαγγελματικές ικανοτήτες των ατόμων με Αναπηρίες, να προχωρήσει στον επιχειρηματικό τομέα μέσω της δημιουργίας επιχείρησης καθώς και να αυξήσει την εξωστρέφεια και την ανάδειξη των ικανοτήτων των συμμετεχόντων μέσω της δημιουργίας πολιτιστικών φορέων (π.χ. Αθλητικές ομάδες ΑΜΕΑ, ομάδες παραδοσιακού χορού κλπ), και τέλος την αναβάθμιση των γνώσεών τους στο κομμάτι των ΤΠΕ για ΑΜΕΑ.

Σε αυτό το πλαίσιο, και για τη επίτευξη αυτών των στόχων, διοργανώθηκε και υλοποιήθηκε το παρόν σχέδιο για 2 εβδομάδες στην Κύπρο με φορέα υποδοχής την SSM Global Training Services.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

Αναφορές Εκπαιδευομένων και Συνεργατών

Συνεργαστήκαμε με το E-SCHOOL ως οργανισμός υποδοχής. Τήρησαν κατά γράμμα τη συμφωνία μας, ήταν συνεργάσιμοι με τις προτάσεις μας και πάντα ανοικτοί για συζήτηση.

Jonathan Borg, MECB - Διευθύνων Σύμβουλος

Το έργο μας εκτελέστηκε με κάθε λεπτομέρεια σύμφωνα με τη συμφωνία μας και το E-SCHOOL ήταν παρόν για να υποστηρίξει και να λύσει οποιαδήποτε θέματα ή αιτήματα της τελευταίας στιγμής.

Στέλιος Γεωργίου, SSM - Συντονιστής Erasmus+

Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι με την υποδοχή που μας δόθηκε από τον συνεργάτη μας E-SCHOOL. Ήταν μαζί μας σε κάθε βήμα και ήταν εκεί για να βοηθήσουν και να επιλύσουν όλα τα μη αναμενόμενα ζητήματα που προέκυψαν.

Αλέξανδρος Ζωγράφος, Άγιος Λάζαρος - Διευθυντής

Η διαμονή μας ήταν πολύ ευχάριστη τόσο για εμάς όσο και για τους μαθητές μας. Το προσωπικό ήταν πολύ ικανό στη αντιμετώπιση των ατόμων με διανοητική αναπηρία και οι μαθητές μας ήταν πολύ λυπημένοι όταν τελείωσε αυτό το έργο.

Ανδρούλα Αρακλείτη, Άγιος Λάζαρος

Λάρνακα – Κύπρος

0
Συμμετέχοντες
0
Ημέρες
0
Εκπαιδευτές

Φωτογραφικό Υλικό

…….

…….

…….

…….

.......