Ψηφιακό και social media μάρκετινγκ

 


 

Ο στόχος αυτού του μαθήματος είναι να εισαγάγει την έννοια, τις αρχές, τις λειτουργίες της ψηφιακής και Κοινωνικής Media Marketing σε εκπαιδευτικό προσωπικό και οργανισμούς που θέλουν να προωθήσουν το έργο τους στο διαδίκτυο και να φθάσει σε ένα ευρύτερο ακροατήριο. Θα λάβουν εκπαίδευση σχετικά με τις αρχές και τις λειτουργίες του ψηφιακού και κοινωνικού μάρκετινγκ μέσων μαζικής ενημέρωσης και θα είναι σε θέση να χρησιμοποιήσει όλες τις ελεύθερες τεχνολογίες που το Διαδίκτυο έχει να προσφέρει για σκοπούς μάρκετινγκ.

Κύρια θέματα

-Προσδιορισμός online ευκαιρίες
-Δημιουργία Web παρουσία
-Μάρκετινγκ ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
-Μάρκετινγκ μηχανών αναζήτησης και βελτιστοποίησης (SEM και SEO)
-Αναζήτηση διαφημίσεων και τη διεξαγωγή εκστρατειών αναζήτησης
-Analytics
-Κινητό μάρκετινγκ
-Τοπικό μάρκετινγκ
-Κοινωνικό μάρκετινγκ μέσων μαζικής ενημέρωσης (LinkedIn, Facebook, κλπ.)
-Κοινωνική Media πλατφόρμες και στρατηγική
-Σε απευθείας σύνδεση επιχειρησιακή στρατηγική
-Μάρκετινγκ περιεχομένου
-Online διαφημίσεις

 

Μεθοδολογία

Η μεθοδολογία που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για να εισαγάγει τους συμμετέχοντες στο ψηφιακό και κοινωνικό μάρκετινγκ μέσων ενημέρωσης βασίζεται σε έργα που βασίζονται και συνεργατική μάθηση και έχει ως στόχο να ενεργοποιήσει τους συμμετέχοντες στη διαδικασία μάθησης. Η μεθοδολογία περιλαμβάνει διαδηλώσεις, παρουσιάσεις, βίντεο και εργαστήρια όπου οι συμμετέχοντες λαμβάνουν καθήκοντα που εκτελούν οι ίδιοι, προκειμένου να πάρει μια πρακτική εμπειρία από τις λειτουργίες και τις λειτουργίες του ψηφιακού και κοινωνικού μάρκετινγκ μέσων μαζικής ενημέρωσης.

Ομάδες-στόχοι

Το μάθημα αυτό απευθύνεται σε εκπαιδευτικό προσωπικό και οργανισμούς που θέλουν να προωθήσουν το έργο τους στο διαδίκτυο και να προσεγγίσουν ένα ευρύτερο κοινό.