Ένταξη των τεχνολογιών πληροφορίας στην τάξη

 


 

Στόχος του μαθήματος είναι η εισαγωγή εκπαιδευτικών σε έννοιες και εργαλεία που επικεντρώνονται στην παιδαγωγική χρήση των ψηφιακών συσκευών. Θα λάβουν εκπαίδευση για το πώς να χρησιμοποιούν διαφορετικά εργαλεία στις ψηφιακές αίθουσες διδασκαλίας τους, προκειμένου να συμμετάσχουν οι μαθητές τους στη δική τους μάθηση. Θα λάβουν επίσης εκπαίδευση σε μεθόδους μάθησης στην τάξη, καθώς και θα ανταλλάσσουν ιδέες και θα αναπτύξουν δεσμούς με εκπαιδευτικούς από άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Μετά το τέλος του μαθήματος, θα κατανοήσουν καλύτερα την έννοια και τα πιθανά οφέλη της ενσωμάτωσης των ΤΠΕ στην τάξη και θα έχουν βελτιώσει τις δεξιότητες και τις ικανότητες που απαιτούνται για να μεταβιβάσουν αυτή τη γνώση στους μαθητές τους.

 

Κύρια θέματα

  • Ανάπτυξη ενός πολιτισμού της χρήσης ψηφιακής τεχνολογίας και διαμορφώνουν την ταυτότητα της ε-ιθαγένειας.
  • Σύγχρονοι τρόποι εκμάθησης μέσω εφαρμογών που διευκολύνουν και υποστηρίζουν τη μάθηση, την επικοινωνία και την αυτοαξιολόγηση.
  • Πώς η χρήση κινητών συσκευών ως εργαλεία διδασκαλίας μπορεί να ενισχύσει τις μαθησιακές εμπειρίες και να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να δημιουργήσουν ένα πιο παραγωγικό και αποτελεσματικό μαθησιακό περιβάλλον.
  • Χρησιμοποιώντας εργαλεία για να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να οργανώσουν και να διαχειριστούν την ψηφιακή τάξη και να δημιουργήσουν διαδραστικό υλικό για την ενθάρρυνση και την ενίσχυση της μάθησης.
  • Μαθησιακές μεθοδολογίες που ενισχύουν τη μαθησιακή διαδικασία σε ψηφιακές αίθουσες διδασκαλίας.
  • Ανάπτυξη δεξιοτήτων και γνώσεων για την ασφαλή και υπεύθυνη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας για μάθηση.
  • Ενσωμάτωση και αποτελεσματική χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών σε ένα πρόγραμμα σπουδών.

Μεθοδολογία

Η μεθοδολογία που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί θα προσπαθήσει να κάνει τους συμμετέχοντες να δραστηριοποιηθούν στη δική τους μάθηση και να χτιστεί ένα ποικιλόμορφο και ενθαρρυντικό περιβάλλον για την αντανάκλαση, την εργασία και τη δημιουργία των δικών τους μαθησιακών λύσεων. Η μεθοδολογία περιλαμβάνει παρουσιάσεις, δικτυακούς πόρους, ομαδική εργασία, πρακτικό εργαστήριο, ανταλλαγή εμπειριών με ομότιμους, αυτοαξιολόγηση και αξιολόγηση του ομίλου.

Ομάδες-στόχοι

Το μάθημα αυτό απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς που θα ήθελαν να ενσωματώσουν την ψηφιακή τεχνολογία στο μάθημά τους.