Η πλήρης του συγκεκριμένου μαθήματος θα ανέβει σύντομα.

 


 

Εκπαιδευτικά μαθήματα και σεμινάρια

 

Στο πλαίσιο της βασικής δράσης Erasmus + 1 για την μαθησιακή κινητικότητα των ατόμων, ο Εκπαιδευτικός Όμιλος E-School παρέχει εκπαιδευτικά μαθήματα για φοιτητές, προσωπικό και εκπαιδευόμενους, σε πολλά θέματα, μεταξύ των οποίων:

  • Μαθησιακές δυσκολίες/αυτισμός
  • Καινοτόμες μέθοδοι διδασκαλίας/κατάρτισης
  • Σχολείο-ζητήματα (πρόωρη εγκατάλειψη, παιχνίδι-βασισμένη εκμάθηση κ. λπ.)
  • Εργαλεία ιστού
  • Κοινωνική επιχειρηματικότητα
  • Ψηφιακό και κοινωνικό μάρκετινγκ μέσων μαζικής ενημέρωσης
  • Μετανάστες/πρόσφυγες
  • Διαχείριση τάξεων
  • Καλλιεργώντας μια κοινωνία γνώσης – οργάνωση και διαχείριση κέντρων δια βίου μάθησης
  • Διευκόλυνση της κοινωνίας (κοινωνική ένταξη των NEET ατόμων, των αναπήρων και των ατόμων με νοητική υστέρηση)

 

Λόγω της εκτεταμένης εμπειρίας και του δικτύου συνεργατών μας, έχουμε την ικανότητα να σχεδιάζουμε εκπαιδευτικά μαθήματα προσαρμοσμένα στις ιδιαίτερες ανάγκες των συμμετεχόντων. Τα ενδιαΦερόμενα μέρη ενθαρρύνονται να επικοινωνούν μαζί μας, εξηγώντας τις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές τους ανάγκες για την ανάπτυξη προσαρμοσμένων εκπαιδευτικών μαθημάτων