Sveronis Ilias

Founder

Sveronis Ilias

Malliora Maria

Director of European Programs

Malliora Maria

Karalis Antonis

Director of National Programs

Karalis Antonis

Kotrotsiou Maria

Project Manager

Kotrotsiou Maria

Tsafitsa Konstantina

Project Manager

Tsafitsa Konstantina

Ropi Georgia

Project Manager

Ropi Georgia

Panagos Akis

Project Manager

Panagos Akis

Adamopoulos Konstantinos

Project Manager

Adamopoulos Konstantinos

Mousafiris Vasilis

IT Specialist

Mousafiris Vasilis

Sveronis Sotiris

IT Specialist

Sveronis Sotiris

Pappa Voula

Secreterial Support

Pappa Voula

Kakargias Kostas

Financial Director

Kakargias Kostas